Ni når oss alltid via telefon

Norrköping 011-28 72 50

Finspång 0122-211 11

Söderköping 0121-144 70

Dödsannons

Det är viktigt att tala om för vänner, grannar, arbetskamrater, skolkamrater m.fl. att dödsfallet har ägt rum. Det gör man enklast med en dödsannons. Om du inte vet vad som ska stå i dödsannonsen, kan du få hjälp av oss. Vi gör annonsen tillsammans. Sedan skriver vi ut den och går igenom den gemensamt, så att ingenting blir fel.

En begravning i Svenska kyrkans ordning är en offentlig handling, det går inte att stänga någon ute från en kyrka eller ett kapell. Önskar du att begravningen sker i kretsen av de närmaste, kan det stå som avslutning i annonsen. Då respekterar folk de anhörigas önskan. Alternativt kan man sätta ut tid och plats för begravningen. Då är alla som vill välkomna. Den som är förhindrad kan ändå hedra den döde genom att skicka en blomma eller skänka en gåva till någon minnesfond.

Vilken symbol ska finnas överst i annonsen? Kom in till oss och välj bland över 200 förslag i vår symbolförteckning. Vill du, kan du rita något själv, eller använda en bild du har hittat i en tidning eller i en bok. Det är du själv som avgör. Många av de symboler som förekommer har en betydelse. Korset är kristendomens främsta symbol - det symboliserar uppståndelsen. Liljan står för jordelivets förgänglighet, axet det spirande livet och rosen uppståndelse och evig vår. Har du frågor om symboler och deras betydelse, kom till oss så ska vi försöka svara.

Ett alternativ till dösannons i dagspressen kan vara att publicera den enbart på Familjesidan.se och sedan sprida den via socialmedier.

Här kan du börja förbereda annonsen:

Förbered annons