Ni når oss alltid via telefon

Norrköping 011-28 72 50

Finspång 0122-211 11

Testamente

Många väljer att upprätta ett testamente som reglerar vem som skall ärva. Familjesituationen är idag i många fall mer komplicerad än tidigare. Även om familjesituationen inte är komplicerad finns det goda skäl att skriva ett testament.

De vanligaste anledningarna till att ett testamente upprättas är för att man vill

Skydda make/sambo

 Göra barnens arv till enskild egendom

Ändra arvsordningen

Att arvingar saknas

Oavsett vilket eller vilka skäl som finns för att skriva testamente bör man söka professionell hjälp. Det uppstår alldeles för ofta situationer där felaktigt eller bristfälligt skrivna testamenten inte får avsett utfall då man inte känt till de lagregler som påverkar arvet. Dessutom bör testamentet vara utformat så att tolkningsproblem inte uppstår. Om din familje situation ändras glöm inte att ändra ditt testamente.

Originaltestamenten finns inte registrerade vid någon myndighet. Det innebär att det är viktigt hur testamentet förvaras så att originalet kommer fram vid ett dödsfall. En kopia räcker som regel inte. Vi som begravningsbyrå erbjuder trygg förvaring och bevakning av testamente.