Ni når oss alltid via telefon

Norrköping 011-28 72 50

Finspång 0122-211 11

Söderköping 0121-144 70

Att tänka på som gäst

När du ska närvara vid  en begravning är det oftast lagom att du kommer ca 15 minuter innan begravningen börjar. På de flesta platser är traditionen att anhöriga sitter på högersida i lokalen och vänner på vänster. Någon från begravningsbyrån finns alltid på plats och hjälper dig  om du är osäker.

I en dödsannons kan det ibland stå "begravningen äger rum i kretsen av de närmaste", det innebär att familjen önskar att endast de som blivit inbjudna ska närvara vid begravningen. Sker begravningen i Svenska kyrkans ordning är det dock ingen som kan hindra någon att komma till kyrkan/kapellet men man bör respektera de anhörigas önskan och inte närvara vid begravningen. Det förekommer att datum, tid och plats står i dödsannonsen även om begravningen är i kretsen av de närmaste, ofta beror det på att de anhöriga vill att du som vän ska veta när det sker ifall du just då vill tända ett ljus därhemma och ha en stilla stund.

Om de anhöriga kommer in i kyrkan/kapellet först under klockringning eller inledningsmusik är det tradition att gästerna står upp medans de anhöriga går till sina platser.

Under begravningen visar eller talar  officianten om när du ska stå eller sittta. Det vanligast är att man står upp under överlåtelsen då mullen läggs på kistan om det är en kyrklig begravning.

När begravningen är slut går officinaten och de anhöriga förts ut från lokalen. Ofta stannar de anhöriga längst ner i lokalen eller strax utanför så att du som gäst kan hälsa på dem.

Ofta träffas man efter begravningen för att fika eller äta något. Det är det som kallas minnesstund.  Läs i dödsannonsen eller fråga begravningsbyrån om du är tveksam över vad som gäller. Står det i annonsen "efter akten upplöses samlingen" innebär det att det inte är någon offenlig minnesstund efter akten. Ibland träffas de anhöriga då själva  till en minnesstund.