Den nära begravningsbyrån
Ni når oss alltid via telefon
Norrköping
011-28 72 50
Finspång
0122-211 11
Söderköping
Valdemarsvik
0121-144 70

Kremering eller jordbegravning

Jordbegravning innebär att kistan med den avlidne gravsätts direkt efter begravningsceremonin. Vanligast är att avskedet sker vid graven, men man kan också ta avsked i kyrkan. Gravsättningen sker då senare utan anhöriga.

Kremering innebär att kistan med den avliden bränns i ett krematorium, vanligast efter att begravningsceremonin är genomförd.

Under senaste åren har det blivit vanligare att kremeringen sker innan ceremonin och att ceremonin hålls kring urnan istället för kistan. Vissa kyrkor och samfund kan välja att säga nej till ceremoni runt urnan, hör med oss så kan vi berätta mer.

Enligt begravningslagen ska kremation eller gravsättning av kista ske inom 30 dagar från dödsfallet.

Valet mellan jordbegravning och kremering är viktigt för förberedelser och tidpunkt för begravningen. Det är bra om du före besöket på begravningsbyrån tänker efter om den avlidne någon gång nämnt om han eller hon skulle vilja bli jordbegravd eller kremerad. Många skriver ner sina önskemål kring sin begravning. Finns det ett sådant förordnande, är det viktigt att de anhöriga i lugn och ro läser igenom det och respekterar den avlidnes önskan.

Olika gravskick

Väljer man kremation blir nästa fråga hur gravsättning eller spridning av askan ska ske:

Spridning i naturen eller i sjö/hav. Tillstånd söks hos aktuell länsstyrelse.

Egen gravplats med sten eller annan gravutsmyckning

Minneslund

Askgravlund

Askgravplats

Länkar till de olika pastoratens sidor med info om regler för gravskik och kyrkogårdar:

Norrköping
Finspång
Östra vikbolandet
Västra vikbolandet 
Söderköping
Valdemarsvik o Ringarum
Östra Ryd

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Instagram
  • Facebook