Den nära begravningsbyrån
Ni når oss alltid via telefon
Norrköping
011-28 72 50
Finspång
0122-211 11
Söderköping
Valdemarsvik
0121-144 70

Begravningsgäst

När du är gäst vid begravning är det inte de formella detaljerna som är det viktigaste. Det som betyder mest är att du är där. Men för att känna sig bekväm är det bra att känna till de vanligaste traditionerna. Här intill har vi samlat information som kan vara en trygghet att titta igenom.

Om det i dödsannonsen står att Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste bör man respektera det om man inte personligen blivit inbjuden att närvara.

Att tänka på som gäst

När du ska närvara vid en begravning är det oftast lagom att du kommer ca 15 minuter innan begravningen börjar. På de flesta platser är traditionen att anhöriga sitter på höger sida i lokalen och vänner på vänster. Någon från begravningsbyrån finns alltid på plats och hjälper dig om du är osäker.

I en dödsannons kan det ibland stå ”begravningen äger rum i kretsen av de närmaste”, det innebär att familjen önskar att endast de som blivit inbjudna ska närvara vid begravningen. Sker begravningen i Svenska kyrkans ordning är det dock ingen som kan hindra någon från att komma till kyrkan/kapellet, men man bör respektera de anhörigas önskan och inte närvara vid begravningen. Det förekommer att datum, tid och plats står i dödsannonsen även om begravningen är i kretsen av de närmaste, ofta beror det på att de anhöriga vill att du som vän ska veta när det sker ifall du just då vill tända ett ljus därhemma. Skrivs datum och tid ut ger det även möjligheten att skicka en blomma som läggs vid kistan eller urnan.

Om de anhöriga kommer in i kyrkan/kapellet först under klockringning eller inledningsmusik är det tradition att gästerna står upp medan de anhöriga går till sina platser.

Under begravningen visar eller talar officianten om när du ska stå eller sitta. Det vanligaste är att man står upp under överlåtelsen då mullen läggs på kistan om det är en kyrklig begravning.

När begravningen är slut går officinaten och de anhöriga först ut från lokalen. Ofta stannar de anhöriga längst ner i lokalen eller strax utanför så att du som gäst kan hälsa på dem.

Ofta träffas man efter begravningen för att fika eller äta något. Det är det som kallas minnesstund. Läs i dödsannonsen eller fråga begravningsbyrån om du är tveksam över vad som gäller. Står det i annonsen ”efter akten upplöses samlingen” innebär det att det inte är någon offenlig minnesstund efter akten. Ibland träffas de anhöriga då själva till en minnesstund.

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Instagram
  • Facebook