Den nära begravningsbyrån
Ni når oss alltid via telefon
Norrköping
011-28 72 50
Finspång
0122-211 11
Söderköping
Valdemarsvik
0121-144 70

Kyrklig begravning

Kyrklig begravning

Det vanligaste är att begravningen sker i en kyrklig ordning. Vilken beror på vilket kyrkosamfund den avlidne tillhörde. Svenska kyrkans begravningsordning är den de flesta följer. Begravningsgudstjänsten kan antingen ske i ett kapell eller i en kyrka. Du är inte bunden till att begravningen förättas i den församlingen där den avlidne är folkbokförd.

Antingen följer prästen med från den församling den avlidne är folkbokförd i eller så tjänstgör prästen som är antälld i den församnling där ceremonin ska genomföras.

Är du medlem i Svenska kyrkan har du rätt till präst och musiker utan kostnad. Du är dock inte garanterad att få en begravningstid då du själv önskar utan hänsyn måste tas till de begravningtider församlingen erbjuder. 

Begravning med urna eller kista

Det vanligaste är att begravningen sker med kista i kyrkan eller kapellet, men de senaste åren har det blivit vanligare att kremationen sker innan ceremonin och att akten sker med urnan på plats i lokalen. När urnbegravning ska ske kan det ta längre tid innan ceremonin kan genomföras eftersom kremationen ska ske innan akten. För att det ska kunna ske krävs att den avlidne bäddas ner i en kista.

Ordningen vid en begravning i Svenska kyrkans ordning kan se ut så här: 

• Klockringning
• Musik
• Samlingsord
• Psalmsång
• Griftetal
• Överlåtelse
• Bibelläsning
• Psalmsång
• Förbön
• Herrens bön
• Avskedstagande ofta under musik
• Slutbön – Välsignelse
• Psalmsång
• Musik
• Sändningsord
• Klockringning 

OBSERVERA att listan över kyrkor inte är komplett ännu

Kyrkor tillhörande Svenska kyrkan:

Finspångs församling
Norrköpings pastorat 
Söderköping Sankt Anna Församling
Västra vikbolandets församling
Östra Ryds församling
Östra Vikbolandets pastorat

Kyrkor tillhörande Equmeniakyrkan:

Centrumkyrkan Norrköping
Immauelskyrkan Norrköping
Missionskyrkan Finspång
Vidablickskyrkan
Vintervadskyrkan Söderköping
Vånga Missionskyrka

Kyrkor tillhörande Evangeliska Frikyrkan:

Centrumkyrkan Finspång
Betania Östra Ryd
Sjövikskyrkan Krokek

Kyrkor tillhörande Pingströrelsen:

Centrumkyrkan Finspång
Pingstkyrkan Norrköping
Sjövikskyrkan Krokek

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Instagram
  • Facebook