Ni når oss alltid via telefon

Norrköping 011-28 72 50

Finspång 0122-211 11

Auktorisation

Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) bildades 1922 och är en medlemsorganisation för ca 400 privatägda begravningsbyråer i landet. Förbundet skall verka för en kunnig yrkeskår samt främja god begravningssed och hög yrkesetik.

Vad betyder auktorisationen?

Sverige Begravningsbyråers förbunds logotyp