Ni når oss alltid via telefon

Norrköping 011-28 72 50

Finspång 0122-211 11

Söderköping 0121-144 70

Borgerlig begravning

"Det är något bortom bergen bortom blommorna och sången."

För många är en borgerlig begravning ett alternativ till en kyrklig. En borgerlig begravning sker oftast i ett gravkapell. Svenskakyrkan som huvudman för begravningsverksamheten är skyldig att hålla med lokal för borgerliga begravningar. En borgelig begravning kan även hållas på en helt annan plats tex i den avlidnes trädgård, ute skogen. En borgerlig begraving kan förättas av en familjemedlem eller godvän. Vanligast är det dock att någon från begravningsbyrån eller någon av kommunens begravningsförättare är officiant på begravningen. När det gäller musik så kan det antingen hyras in musiker eller så kan inspelad musik användas. Begravningen sker antingen med kista eller som akt med urna. Vanligast är det med kista och att kremation sker efter det att akten har varit. Det är inte ovanligt att en borgerlig begravning innehåller kristna inslag så som psalmer och böner, men det är något de anhöriga bestämmer.

I broschyren Borgerlig begravning kan du läsa mer: Borgerlig Begravning   

Förslag på ordning för borgerligbegravning.

 • Klockringning
 • Inledningsord
 • Musik
 • Minnesord
 • Musik
 • Tre rosor
 • Musik
 • Avskedstagande vid kistan/urnan. Musik
 • Diktläsning
 • Musik
 • Avslutningsord
 • Klockringning