Ni når oss alltid via telefon

Norrköping 011-28 72 50

Finspång 0122-211 11

Söderköping 0121-144 70

Kremering eller jordbegravning

Jordbegravning innebär att kistan med den avlidne gravsätts direkt efter begravningsceremonin. Vanligast är att avskedet sker vid graven, men man kan också ta avsked i kyrkan. Gravsättningen sker då senare utan anhöriga.

Kremering innebär att kistan efter begravningsceremonin kremeras och stoftet gravsätts vid ett senare tillfälle.

Under senaste år har det blivit vanligare att kremeringen sker innan ceremonin och att ceremonin hålls vid urnan istället för kistan. Vissa kyrkor och samfund kan välja att  säga nej till ceremoni runt urnan, hör med oss så kan vi berätta mer.

Enligt begravningslagen ska kremation eller gravsättning av kista ske inom en månad från dödsfallet.

Valet mellan jordbegravning och kremering är viktigt för förberedelser och tidpunkt för begravningen. Det är bra om du före besöket på begravningsbyrån tänker efter om den avlidne någon gång nämnt om han eller hon skulle vilja bli jordbegravd eller kremerad. Många skriver ner sina önskemål kring sin begravning. Finns det ett sådant förordnande, är det viktigt att de anhöriga i lugn och ro läser igenom det och respekterar den avlidnes önskan.

Olika gravskick

Väljer kremation blir nästa fråga hur gravsättning eller spridning av askan ska ske:

Spridning i naturen eller i sjö/hav

Egen gravplats med sten eller annan gravutsmyckning

 Minneslund.

Askgravlund

Askgravplats

Länkar till olika pastoratens sidor med info om regler för gravskik och kyrkogårdar:

Norrköping Finspång Östra vikbolandet Västra vikbolandet  Söderköping Valdemarsvik o Ringarum Östra Ryd