Ni når oss alltid via telefon

Norrköping 011-28 72 50

Finspång 0122-211 11

Söderköping 0121-144 70

Kyrklig begravning

"Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro"

Det vanligaste är att begravningen sker i en kyrklig ordning. Vilken beror på vilket kyrkosamfund den avlidne tillhörde. Svenska kyrkans begravningsordning är den de flesta följer. Begravningsgudstjänsten kan antingen ske i ett kapell eller i en kyrka. Du är inte bunden till att begravningen förättas i den församlingen där den avlidne är folkbokförd.

Antingen följer prästen med från den församling den avlidne är folkbokförd i eller så tjänstgör prästen som är antälld i den församnling där ceremonin ska genomföras.

Är du medlem i Svenska kyrkan har du rätt till präst och musiker utan kostnad. Du är dock inte garanterad att få en begravningstid då du själv önskar utan hänsyn måste tas till de begravningtider församlingen erbjuder. 

Det vanligaste är att begravningen sker med kista i kyrkan eller kapellet, men senaste år har det blivit vanligare att kremationen sker innan ceremonin och att akten sker med urnan.  För att kremationen ska kunna ske krävs dock att den avlidne bäddas ner i en kista.

Ordningen vid en begravning i  Svenska kyrkan  kan vara så här: 

• Klockringning

• Musik

• Samlings ord

• Psalmsång

• Griftetal

• Överlåtelse

• Bibelläsning

• Psalm

• Begravningsbön

• Herrensbön

• Avskedstagande ofta under musik

• Fridsbön Välsignelse

• Psalm

• Musik

• Sändningsord

• Klockringning 

 

OBSERVERA att listan över kyrkor inte är komplett ännu,

Kyrkor tillhörande Svenska kyrkan:

Finspångs församling

Norrköpings pastorat 

Söderköping Sankt Anna Församling

Västra vikbolandets församling

Östra Ryds församling

Östra Vikbolandets pastorat

Kyrkor tillhörarande Equmenikayrkan:

Centrumkyrkan Norrköping

Immauelskyrkan Norrköping

Missionskyrkan Finspång

Vidablickskyrkan

Vintervadskyrkan Söderköping

Vånga Missionskyrka

Kyrkor tillhörande Evangeliska Frikyrkan:

Centrumkyrkan Finspång

Betania Östra Ryd

Sjövikskyrkan Krokek

Kyrkor tillhörande Pingströrelsen:

Centrumkyrkan Finspång

Pingstkyrkan Norrköping

Sjövikskyrkan Krokek