Ni når oss alltid via telefon

Norrköping 011-28 72 50

Finspång 0122-211 11

Söderköping 0121-144 70

Testamente & Framtidsfullmakt

Två viktiga dokument att skriva om du funderar på framtiden är Testamente och framtidsfullmakt

 

Testamente

Många väljer att upprätta ett testamente som reglerar vem som skall ärva. Familjesituationen är idag i många fall mer komplicerad än tidigare. Även om familjesituationen inte är komplicerad finns det goda skäl att skriva ett testament.

De vanligaste anledningarna till att ett testamente upprättas är för att man vill

Skydda make/sambo

 Göra barnens arv till enskild egendom

Ändra arvsordningen

Att arvingar saknas

Oavsett vilket eller vilka skäl som finns för att skriva testamente bör man söka professionell hjälp. Det uppstår alldeles för ofta situationer där felaktigt eller bristfälligt skrivna testamenten inte får avsett utfall då man inte känt till de lagregler som påverkar arvet. Dessutom bör testamentet vara utformat så att tolkningsproblem inte uppstår. Om din familje situation ändras glöm inte att ändra ditt testamente.

Originaltestamenten finns inte registrerade vid någon myndighet. Det innebär att det är viktigt hur testamentet förvaras så att originalet kommer fram vid ett dödsfall. En kopia räcker som regel inte. Vi som begravningsbyrå erbjuder trygg förvaring och bevakning av testamente.

 

Framtidsfullmakt

 Framtidsfullmakt är en fullmakt som börjar gälla när en fullmaktsgivare på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande förhållande inte längre kan tillvara sin rätt. Det är fullllmaktshavaren som avgör när tidpunkten har inträtt. Det vanligaste är att makar eller sambos skriver framtidsfullmakter till varandra eller att framtidsfullmakten är given till något av barnen. I framtidsfullmakten kan man även utse ersättare till fullmakthaveren och även granskare som ska ha rätt att granska det som fullmaktahavaren gör. 

Du kan läsa mer i broschyren: Framtidsfullmakt